Česká republika

This website is intended for residents of Czech Republic.

Vítejte na české stránce společnosti Franklin Templeton Investments.

Franklin Templeton Investments je jedna z největších skupin správcovských společností spravujících aktiva za více než 24 milionů privátních, profesionálních a institucionálních investorů.

Zvolte prosím, jaký jste typ investora na pravé straně.

Tyto webové stránky používají cookies. O námi používaných cookies si můžete přečíst zde.  Pokračováním v prohlížení stránek bez zakázání cookies, souhlasíte s jejich používáním.

 

  

 

Důležité právní informace

Tato domovská stránka je určená výhradně pro české prodejce a investory; užívání této stránky znamená také přijetí Provozních podmínek a Ochrany osobních dat.

V případě, že byste potřebovali bližší informace o společnosti, vyhledejte Vašeho finančního poradce nebo se podívejte na prospekt Franklin Templeton Investment Funds, která obsahuje důležité údaje o investičních cílech fondů, o cenách fondů a o riziku. Doporučujeme, abyste bezpodmínečně přečetli prospekt, důležité informace pro investory, poslední výroční zprávu a pokud byla poté zveřejněna i aktuální půlroční zprávu před každou investicí.

Informace zveřejněné na současné webové stránce nepředstavují žádnou nabídku, podnět k investici nebo k nezákonné činnosti a nedovolují šíření informací nepovolaným osobám, které by mohly nezákonně nabádat třetí osoby.